Rada Rodziców

Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów uczęszczających do Naszej Szkoły. W skład Rady wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Z tej grupy podczas głosowania został wybrany Zarząd, który w roku 2014/2015 działa w następującym składzie:


Przewodnicząca - p. Marzena Wyszomierska


Zastępca Przewodniczącego - p. Robert Owczuk


Zastępca Przewodniczącego - p. Grzegorz Alberski

 

Opublikowane przez: Urszula Głogowska-Żuchowska | Data wprowadzenia: 2015-06-15 21:54:39.

Zobacz:
 uchwały .  kontakt . 
Data wprowadzenia: 2015-06-15 21:54:39
Opublikowane przez: Urszula Głogowska-Żuchowska