ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ

Urząd Miejski w Pruszkowie

ul. Kraszewskiego 14/16

05-800 Pruszków

ORGAN SPRAWUJĄCY NADZÓR PEDAGOGICZNY

Mazowiecki Kurator Oświaty

ul. Al. Jerozolimskie 32

00-024 Warszawa

ORGANY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Dyrektor Szkoły

Rada Pedagogiczna

Samorząd Uczniowski

Rada Rodziców

 

Opublikowane przez: Magdalena Kulmaczewska | Data wprowadzenia: 2015-06-16 09:38:54 | Data modyfikacji: 2015-06-17 14:59:24.
Data wprowadzenia: 2015-06-16 09:38:54
Data modyfikacji: 2015-06-17 14:59:24
Opublikowane przez: Magdalena Kulmaczewska