Rejestry

 

Rejestr wydanych legitymacji szkolnych i służbowych
Rejestr wydanych giloszy do świadectw szkolnych
Rejestr wydanych kart rowerowych
Rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły
księga ewidencji dzieci
księga uczniów
księga arkuszy ocen
księga protokołów rady pedagogicznej
księga uchwał rady pedagogicznej
księga zarządzeń dyrektora szkoły
rejestr zwolnień lekarskich
rejestr delegacji służbowych
dziennik korespondencyjny
rejestr wypadków
księga kontroli zewnętrznej i wewnętrznej
rejestr zawieranych umów
rejestr wydanych zaświadczeń dla uczniów i pracowników
szkolny rejestr rozrachunku świadectw
ewidencja pieczęci urzędowych i pieczątek służbowych

 

Opublikowane przez: Anna Tybora | Data wprowadzenia: 2016-01-25 22:28:24 | Data modyfikacji: 2017-11-25 23:44:27.
Data wprowadzenia: 2016-01-25 22:28:24
Data modyfikacji: 2017-11-25 23:44:27
Opublikowane przez: Anna Tybora