statut

 Statut Szkoły Podstawowej Nr 6 w Pruszkowie

Opublikowane przez: Anna Tybora | Data wprowadzenia: 2018-01-09 20:45:43 | Data modyfikacji: 2018-01-11 22:28:52.

Zobacz:
 statut .  plan pracy szkoły .  program wychowawczo-profilaktyczny .  zasady wewnątrzszkolnego oceniania .  zasady naboru uczniów do klasy sportowej . 
Data wprowadzenia: 2018-01-09 20:45:43
Data modyfikacji: 2018-01-11 22:28:52
Opublikowane przez: Anna Tybora