POWOŁANIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2


Uchwała nr 38 Kuratora Oświaty i Wychowania z dnia 25 czerwca 1984 roku.

Uchwała nr XLV/275/93 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 21 grudnia 1993 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszkowie


NADANIE IMIENIA

Uchwała nr XII/109/07 RADY MIEJSKIEJ w Pruszkowie z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany imienia szkoły Podstawowej nr 2 w Pruszkowie. 

Akt nadania imienia Szkole Podstawowej nr 2 z dnia 30.08.2007 r

Prezydent Miasta Pruszkowa nadaje Szkole Podstawowej nr 2 imię Kornela Makuszyńskiego. Szkoła otrzymuje pełną nazwę w brzmieniu następującym:

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO 

W PRUSZKOWIE

UL. JASNA 2

 

Lekcje odbywają się w salach lekcyjnych, w sali gimnastycznej, na boiskach szkolnych oraz pływalni "Kapry".


Sale lekcyjne mają charakter pracowni przedmiotowych, wszystkie są dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny..

 

Opublikowane przez: Marek Śrębowaty | Data wprowadzenia: 2015-06-17 14:27:34 | Data modyfikacji: 2015-06-17 15:07:28.
Data wprowadzenia: 2015-06-17 14:27:34
Data modyfikacji: 2015-06-17 15:07:28
Opublikowane przez: Marek Śrębowaty