ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ


Urząd Miejski w Pruszkowie


ul. Kraszewskiego 14/16


05-800 Pruszków


ORGAN SPRAWUJĄCY NADZÓR PEDAGOGICZNY


Mazowiecki Kurator Oświaty


ul. Al. Jerozolimskie 32


00-024 Warszawa


ORGANY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2


Rada Pedagogiczna


Samorząd Uczniowski


Rada Rodziców

 

Opublikowane przez: Marek Śrębowaty | Data wprowadzenia: 2015-06-17 13:59:07 | Data modyfikacji: 2015-06-17 14:00:44.
Data wprowadzenia: 2015-06-17 13:59:07
Data modyfikacji: 2015-06-17 14:00:44
Opublikowane przez: Marek Śrębowaty