POWOŁANIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

Uchwała nr XLV/274/93 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 21 grudnia 1993 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Szkoła Podstawowa nr 1 w Pruszkowie

NADANIE IMIENIA

nazwa szkoły w pełnym brzmieniu:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

W PRUSZKOWIE

 

Lekcje odbywają się w salach lekcyjnych, w sali gimnastycznej oraz na boiskach szkolnych.

Szkoła posiada bibliotekę, salę informatyczną oraz świetlicę szkolną.

Sale lekcyjne mają charakter pracowni przedmiotowych, wszystkie są dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny, a ich opiekunowie-nauczyciele dbają o ich wystrój zgodny z charakterem ich przeznaczenia. 

Opublikowane przez: Ewa Nowicka | Data wprowadzenia: 2015-10-23 09:13:42 | Data modyfikacji: 2015-10-27 09:03:42.
Data wprowadzenia: 2015-10-23 09:13:42
Data modyfikacji: 2015-10-27 09:03:42
Opublikowane przez: Ewa Nowicka