ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ


Urząd Miejski w Pruszkowie


ul. Kraszewskiego 14/16


05-800 Pruszków


 


ORGAN SPRAWUJĄCY NADZÓR PEDAGOGICZNY


Mazowiecki Kurator Oświaty


ul. Al. Jerozolimskie 32


00-024 Warszawa


 


ORGANY SZKOŁY PODSTAWOWEJ


Dyrektor Szkoły


Rada Pedagogiczna


Samorząd Uczniowski


Rada Rodziców

 

Opublikowane przez: Ewa Nowicka | Data wprowadzenia: 2015-10-23 08:41:00.
Data wprowadzenia: 2015-10-23 08:41:00
Opublikowane przez: Ewa Nowicka