Dyrektor: mgr Teresa Kostrzewska
pokój nr 19 (sekretariat) telefon: 22 728-11-81
przyjęcia interesantów: poniedziałek od 15.00 do 17.00

Zastępca Dyrektora: mgr Ewa Kominek
pokój nr 19 (sekretariat) telefon: 22 728-11-81
przyjęcia interesantów: środa od 10.00 do 12.00

Główna Księgowa: Eugenia Osowska - Durka
pokój nr 21

Kierownik Działu Pomocy Społecznej: mgr Urszula Kępka
pokój nr 13

Stanowiska do spraw pomocy środowiskowej - podległe Kierownikowi Działu Pomocy Społecznej - pracownicy socjalni
telefon 22 758-81-30, 22 758-85-91
pokoje nr 3, 5, 6, 12, 15, 16

Kierownik Sekcji ds. Asysty Rodzinnej: mgr Dorota Prętkiewicz
Stanowiska asystentów rodziny i psychologa
pokój nr 2
telefon 22 728-11-81

Projekty Unijne
Pokój nr 18

Kierownik Sekcji Świadczeń Społecznych: Dorota Wierzbicka
pokój nr 7, telefon: 22 758 85 91

W skład tej sekcji wchodzi:
- komórka do spraw świadczeń społecznych: pokoje nr 7 i 11
- komórka do spraw wypłat dodatków mieszkaniowych: pokój nr 30 (parter)

Kierownik Sekcji Usług Opiekuńczych: Małgorzata Deres
pokój nr 9

Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych: mgr Magdalena Sobczyk
- parter Ośrodka (wejście od strony poczty) , telefon : 22 759 46 92

Kierownik Sekcji Świadczeń Socjalnych i Integracji Społecznej: Grażyna Zielińska
Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Jasnej 3 , telefon: 22 728 44 97
W skład tej sekcji wchodzi:
- stanowisko do spraw aktywizacji lokalnej
- wolontariat

Kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej: Paulina Przybylska
przy ul. Księcia Józefa 1 , telefon: 22 728-70-53
email: dzdps@mopspruszkow.pl

 

Opublikowane przez: Teresa Kostrzewska | Data wprowadzenia: 2015-07-03 13:40:06.
Data wprowadzenia: 2015-07-03 13:40:06
Opublikowane przez: Teresa Kostrzewska