DOKUMENTACJA SZKOLNA
Lp. Rodzaj Dokumentacji
1. Dzienniki zajęć lekcyjnych.
2. Dzienniki zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych.
3. Dzienniki pracy pedagoga i psychologa szkolnego.
4. Dziennik świetlicy.
5. Arkusze ocen.
6. Księga ewidencji dzieci i młodzieży.
7. Księga uczniów.
8. Skreślenia z listy uczniów.
9. Olimpiady tematyczne i konkursy przedmiotowe.
10. Wycieczki szkolne i wyjazdy integracyjne.
11. Organizacja roku szkolnego.
12. Wypadki uczniów.
13. Biblioteczne księgi inwentarzowe.
14. Dzienniki biblioteczne.
15. Protokoły Rad Pedagogicznych.
16. Uchwały Rad Pedagogicznych.
17. Zarządzenia Dyrektora Szkoły.
18. Nadzór pedagogiczny Dyrektora Szkoły.
19. Akta osobowe nauczycieli i innych pracowników szkoły.
20. Listy płac.

 

 

Opublikowane przez: Ewa Nowacka | Autor: Leszek Tomczyk | Data wprowadzenia: 2015-09-29 18:44:12 | Data modyfikacji: 2019-09-08 22:01:26.
Data wprowadzenia: 2015-09-29 18:44:12
Data modyfikacji: 2019-09-08 22:01:26
Autor: Leszek Tomczyk
Opublikowane przez: Ewa Nowacka