BUDŻET

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II jest placówką oświatową funkcjonującą jako jednostka budżetowa. Jako jednostka budżetowa nie posiadająca własnej osobowości prawnej i jest finansowana z budżetu miasta.


Dyrektor Szkoły co roku sporządza plan finansowania, dostosowany do wytycznych organu prowadzącego. Zatwierdzony plan podlega realizacji.

 

Opublikowane przez: Ewa Nowacka | Autor: Leszek Tomczyk | Data wprowadzenia: 2015-09-29 18:15:15 | Data modyfikacji: 2019-09-08 21:56:31.
Data wprowadzenia: 2015-09-29 18:15:15
Data modyfikacji: 2019-09-08 21:56:31
Autor: Leszek Tomczyk
Opublikowane przez: Ewa Nowacka