Właścicielem budynku oraz działki Szkoły Podstawowej  nr 3 jest Miasto Pruszków.

Powierzchnia działki - 11757 m2.

Szkoła została wybudowana w 1965 r.

Powierzchnia szkoły (budynku) -3514 m2.

Nowa sala gimnastyczna została oddana do użytku 13 grudnia 2011 r.

Powierzchnia sali gimnastycznej - 1678,40 m2.

Powołanie szkoły podstawowej:

Na mocy Uchwały Nr XXX.317.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30.03.2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego została utworzona Szkoła Podstawowa nr 3.

Nadanie imienia:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oswiatowe (Dz. U. z 11 stycznia 2017 r., poz. 59) oraz Ustawa z dn 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 11 stycznia 2017 r., poz. 60) art. 117 i art. 176 zezwalają na utrzymanie imienia po gimnazjum.

W budynku szkoły jest:

  • 17 dużych sal lekcyjnych,
  • 3 małe sale do nauki języków obcych,
  • pracownia informatyczna z 25 stanowiskami komputerowymi,
  • świetlica,
  • pokój nauczycielski,
  • biblioteka i czytelnia,
  • stołówka,
  • nowoczesna sala gimnastyczna i pokój nauczycieli wychowania fizycznego,
  • boiska,
  • bieżnia,
  • siłownia,
  • sala fitness,
  • sala gimnastyki korekcyjnej / sala rewalidacji
  • salka do zajęć rewalidacyjnych,
  • gabinet dyrektora i wicedyrektora,
  • sekretariat,
  • gabinet kierownika administacyjo-gospodarczego, kadr i gospodarki finansowej,
  • gabinet psychologa,
  • gabinet pedagogów szkolnych,
  • gabinet logopedy,
  • gabinet pielęgniarki szkolnej.

W szkole na jedną zminę (od 8:00 do 15:30) mogą uczyć się 24 oddziały, czyli 600 uczniów.

Wcześniej w Gimnazjum nr 3 a obecnie w Szkole Podstawowej nr 3 są oddziały integracyjne, dające możliwość dzieciom niepełnosprawnym kształcenia się na terenie ogólnodostępnej szkoły publicznej.

 

 

 

Opublikowane przez: Bogusława Zbrowska | Autor: Ewa Łukasik | Data wprowadzenia: 2015-02-24 13:00:05 | Data modyfikacji: 2018-11-11 20:32:49.
Data wprowadzenia: 2015-02-24 13:00:05
Data modyfikacji: 2018-11-11 20:32:49
Autor: Ewa Łukasik
Opublikowane przez: Bogusława Zbrowska