EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2020

W terminie głównym


1. język polski – 21 kwietnia 2020 r. (poniedziałek) – godz. 9:00


2. matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00


3. język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00


W terminie dodatkowym


1. język polski – 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) – godz. 9:00


2. matematyka – 2 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00


3. język obcy nowożytny – 3 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00


Podstawa prawna: 


a) art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);


b) § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)).

 

Opublikowane przez: Bogusława Zbrowska | Autor: Ewa Łukasik | Data wprowadzenia: 2015-06-11 10:32:56 | Data modyfikacji: 2019-11-14 17:12:15.

Zobacz:
 rejonizacja .  kalendarz roku szkolnego .  podręczniki .  terminarz spotkań z rodzicami .  terminarz rad pedagogicznych .  zasady naboru .  egzamin ósmoklasisty . 
Data wprowadzenia: 2015-06-11 10:32:56
Data modyfikacji: 2019-11-14 17:12:15
Autor: Ewa Łukasik
Opublikowane przez: Bogusława Zbrowska