Egzaminy 2019

GIMNAZJALNY


W terminie głównym:


1. część humanistyczna - 10 kwietnia 2019 r. (środa)


a) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9.00


b) z zakresu języka polskiego - godz. 11.00


2. część matematyczno-przyrodnicza - 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)


a) z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9.00


b) z matematyki  - godz. 11.00


3. język obcy nowożytny - 12 kwietnia 2019 r. (czwartek)


a) na poziomie podstawowym - godz. 9.00


b) na poziomie rozszerzonym - godz. 11.00


W terminie dodatkowym:


1. część humanistyczna - 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek)


a) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9.00


b) z zakresu języka polskiego - godz. 11.00


2. część matematyczno-przyrodnicza - 4 czerwca 2019 r. (wtorek)


a) z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9.00


b) z matematyki  - godz. 11.00


3. język obcy nowożytny - 5 czerwca 2019 r. (środa)


a) na poziomie podstawowym - godz. 9.00


b) na poziomie rozszerzonym - godz. 11.00


 Podstawa prawna:


a) art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156, z późn.zm.);


b) § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  gimnazjalnego  i  egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.


ÓSMOKLASISTY


W terminie głównym


1. język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00


2. matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00


3. język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00


W terminie dodatkowym


1. język polski – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) – godz. 11:00


2. matematyka – 4 czerwca 2019 r. (wtorek) – godz. 11:00


3. język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r. (środa) – godz. 11:00


Podstawa prawna: 


a) art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);


b) § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)).

 

Opublikowane przez: Bogusława Zbrowska | Autor: Ewa Łukasik | Data wprowadzenia: 2015-06-11 10:32:56 | Data modyfikacji: 2018-11-11 21:53:45.

Zobacz:
 rejonizacja .  kalendarz roku szkolnego .  podręczniki .  terminarz spotkań z rodzicami .  terminarz rad pedagogicznych .  zasady naboru .  egzamin gimnazjany i ósmoklasisty . 
Data wprowadzenia: 2015-06-11 10:32:56
Data modyfikacji: 2018-11-11 21:53:45
Autor: Ewa Łukasik
Opublikowane przez: Bogusława Zbrowska