Rekrutacja 2017/2018

Informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 dostępne sa na stronie szkoły: www.gmzs.pl:

  • Uchwała Rady Miejskiej w Pruszkowie w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych.
  • Zarządzenie Nr 38/2017 Prezydenta Miasta Pruszkowa w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2017/2018.
  • Regulamin przyjęć uczniów do klasy integracyjnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Pruszkowie rok szkolny 2017/2018
  • Obwód Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszkowie.
  • Wniosek o przyjęcie dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszkowie w roku szkolnym 2017/2018.
  • Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszkowie do klasy pierwszej w roku szkolnym 2017/2018.
  • Wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszkowie do klasy pierwszej w roku szkolnym 2017/2018.
  • Oświadczenie.
  • Oświadczenie (rodzina wielodzietna).

 

 

Opublikowane przez: Bogusława Zbrowska | Autor: Ewa Łukasik | Data wprowadzenia: 2016-03-30 10:02:18 | Data modyfikacji: 2017-09-17 18:34:12.

Zobacz:
 rejonizacja .  kalendarz roku szkolnego .  podręczniki .  terminarz spotkań z rodzicami .  terminarz rad pedagogicznych .  zasady naboru .  egzamin gimnazjany i ósmoklasisty . 
Data wprowadzenia: 2016-03-30 10:02:18
Data modyfikacji: 2017-09-17 18:34:12
Autor: Ewa Łukasik
Opublikowane przez: Bogusława Zbrowska