Przedmiotem działania Książnicy Pruszkowskiej im. H. Sienkiewicza jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa, upowszechnianie wiedzy i nauki, rozwój kultury; gromadzenie i przechowywanie materiałów bibliotecznych; działalność edytorska.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Zegadło | Data wprowadzenia: 2016-11-30 13:55:36.
Data wprowadzenia: 2016-11-30 13:55:36
Opublikowane przez: Grzegorz Zegadło