Książnica Pruszkowska im. H. Sienkiewicza jest samorządową instytucją kultury, jako jednostka organizacyjna Miasta Pruszków. Na mocy porozumienia z dnia 26.04.2002 roku, zawartego pomiędzy Powiatem Pruszkowskim a Gminą Pruszków pełni również rolę Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu pruszkowskiego.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Zegadło | Data wprowadzenia: 2016-11-30 13:35:26 | Data modyfikacji: 2016-11-30 14:44:34.
Data wprowadzenia: 2016-11-30 13:35:26
Data modyfikacji: 2016-11-30 14:44:34
Opublikowane przez: Grzegorz Zegadło