Informacja o jednostce

 

POWOŁANIE GIMNAZJUM

Uchwałą Nr IX/64/99 RADY MIEJSKIEJ w Pruszkowie z dnia 25 marca 1999 roku,

w Pruszkowie przy ulicy Helenowskiej 3 zostało utworzone Gimnazjum Nr 1.

NADANIE IMIENIA

Na podstawie Uchwały Nr XLIII/408/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 27 marca 2014 roku szkole nadano imię Janusza Korczaka.

 Zgodnie z aktem nadania, nazwa szkoły w pełnym brzmieniu to:

GIMNAZJUM NR 1

IM. JANUSZA KORCZAKA

W PRUSZKOWIE

Zajęcia odbywają się w 11 salach lekcyjnych oraz na boisku szkolnym.
Gimnazjum posiada dwie sale rekreacyjne, bibliotekę, salę informatyczną
 i małe sale do nauki języków obcych. Sale mają charakter pracowni
przedmiotowych i są wyposażone w pomoce dydaktyczne.

LIKWIDACJA GIMNAZJUM 

Z dniem 31.08.2019r. Gimnazjum Nr 1 im. Janusza Korczaka w Pruszkowie przy ul. Helenowskiej 3 ulega likwidacji z mocy prawa.
(Uchwała Nr XII.138.2019 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 24 października 2019 r)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowane przez: Sławomir Zatoń | Data wprowadzenia: 2015-06-18 14:57:15 | Data modyfikacji: 2019-11-18 10:46:02.
Data wprowadzenia: 2015-06-18 14:57:15
Data modyfikacji: 2019-11-18 10:46:02
Opublikowane przez: Sławomir Zatoń