Informacja o jednostce

 

POWOŁANIE GIMNAZJUM

Uchwałą Nr IX/64/99 RADY MIEJSKIEJ w Pruszkowie z dnia 25 marca 1999 roku,

w Pruszkowie przy ulicy Helenowskiej 3 zostało utworzone Gimnazjum Nr 1.

NADANIE IMIENIA

Na podstawie Uchwały Nr XLIII/408/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 27 marca 2014 roku szkole nadano imię Janusza Korczaka.

 Zgodnie z aktem nadania, nazwa szkoły w pełnym brzmieniu to:

GIMNAZJUM NR 1

IM. JANUSZA KORCZAKA

W PRUSZKOWIE

Zajęcia odbywają się w 11 salach lekcyjnych oraz na boisku szkolnym.
Gimnazjum posiada dwie sale rekreacyjne, bibliotekę, salę informatyczną
 i małe sale do nauki języków obcych. Sale mają charakter pracowni
przedmiotowych i są wyposażone w pomoce dydaktyczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowane przez: Hanna Ochman | Data wprowadzenia: 2015-06-18 14:57:15.
Data wprowadzenia: 2015-06-18 14:57:15
Opublikowane przez: Hanna Ochman