Struktura Organizacyjna


 


ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ


URZĄD MIEJSKI W PRUSZKOWIE


UL. KRASZEWSKIEGO 14/16


05-800 PRUSZKÓW


 


 


ORGAN SPRAWUJĄCY NADZÓR PEDAGOGICZNY


MAZOWIECKI KURATOR OŚWIATY


AL. JEROZOLIMSKIE 32


00-024 WARSZAWA


 


 


ORGANY GIMNAZJUM


DYREKTOR GIMNAZJUM


RADA PEDAGOGICZNA


SAMORZĄD UCZNIOWSKI


RADA RODZICÓW

 

Opublikowane przez: Hanna Ochman | Data wprowadzenia: 2015-06-16 10:03:08.
Data wprowadzenia: 2015-06-16 10:03:08
Opublikowane przez: Hanna Ochman