Dyrektorem Książnicy Pruszkowskiej im. H. Sienkiewicza jest Józef Grzegorz Zegadło.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Zegadło | Data wprowadzenia: 2016-11-30 13:43:28.
Data wprowadzenia: 2016-11-30 13:43:28
Opublikowane przez: Grzegorz Zegadło