Ramowy rozkład dnia w przedszkolu dla 3-4 latków


(zgodny z nową podstawą programową)


6.30-8.15 Schodzenie sie dzieci, zabawy dowolne według zainteresowań. Indywidualne bądź grupowe działania edukacyjne wspomagające i korygujące rozwój dziecka. Zabawy spontaniczne podejmowane z inicjatywy dzieci. Prowadzenie obserwacji dzieci. Zabawa ruchowa. 


8.15-8.30 Czynności higieniczne i porządkowe przed śniadaniem, nauka etapów mycia rąk, zachowania w łazience. 


8.30- 9.00 Śniadanie. Próby samodzielnego komponowania śniadania. Mycie zębów po śniadaniu. 


9.00-9.30 Zajęcia programowe- realizacja zadań edukacyjnych w rożnych sferach aktywności dziecka, rozwijanie umiejętności dzieci, wzbogacenie wiedzy o świecie. 


9.30-10.15 Zabawy dowolne w sali


10.15-10.30 Drugie śniadanie. 


 10.30-10.45 Czynności higieniczne.  Czynności samoobsługowe przed wyjsciem na teren ( nauka                                                                          ubierania sie, zapinania guzików, suwaków).


 10.45- 11.45 Zabawy na placu przedszkolnym, spacery, zabawy na świeżym powietrzu,                                                                                             prowadzenie obserwacji przyrodniczych, zabawy ruchowe. 


11.45-12.00 Czynności higieniczne przed obiadem. 


12.00-12.30 Obiad. Nabywanie umiejętności samodzielnego posiłku, próby posługiwania sie                                                                                   sztućcami, wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłku. 


12.30-14.15 Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej, słuchanie bajek, literatury. 


14.15-14.30 Zabawa ruchowa. Zabiegi higieniczne przed podwieczorkiem.


14.30-14.45 Podwieczorek.


14.45-16.45 Zabawy integrujące i zabawy ruchowe ze śpiewem. Dodatkowe działania edukacyjne z                                                                       dzieckiem. Zabawy dowolne według zainteresowań w wybranych kącikach tematycznych. Realizacja                                                                       pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia dodatkowe. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych,                                                                     wyrabianie u dzieci zainteresowania książką, gry stolikowe.


16.45-17.30 Porządkowanie sali, rozchodzenie się dzieci do domu. 


 

 

Opublikowane przez: Grażyna Majchrzak | Data wprowadzenia: 2019-11-21 15:36:38.

Zobacz:
 Rekrutacja - zasady naboru . 
Data wprowadzenia: 2019-11-21 15:36:38
Opublikowane przez: Grażyna Majchrzak