Klauzula informacyjna
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie informuje, że:


1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza z siedzibą przy ul. Lipowej 31 w Pruszkowie; tel. 22 7587944, adres e-mail: sp6pruszkow@op.pl
2. Inspektorem Ochrony Danych (IODO) jest iodo1.cuw@miasto.pruszkow.pl
3. Celem zbierania i przetwarzania danych jest realizacja zadań statutowych szkoły wynikających z uregulowań prawnych w szczególności Prawo Oświatowe, System Informacji Oświatowej.
4. Odbiorcą danych są:
    a. upoważnieni pracownicy,
    b. oraz przedsiębiorstwa, z którymi zawarto umowy powierzenia danych np.: LIBRUS.
5. Okres przetwarzania danych:
    a. dane ucznia przechowywane będą przez cały proces edukacji z godnie z obowiązującymi przepisami.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań statutowych szkoły.
8. Dane udostępniane przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
9. Dane udostępniane przez Panią/Pana nie będą profilowane.
10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych dla umów zlecenia, o dzieło oraz/ lub z osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza z siedzibą przy ul. Lipowej 31 w Pruszkowie; tel. 22 7587944, adres e-mail: sp6pruszkow@op.pl
2. Inspektorem Ochrony Danych (IODO) jest - iodo1.cuw@miasto.pruszkow.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji umowy zlecenia, o dzieło oraz/ lub z osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą.
4. Odbiorcą danych są upoważnieni pracownicy.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Podanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych umów oraz prowadzenia rozliczeń między stronami jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Opublikowane przez: Anna Tybora | Data wprowadzenia: 2018-05-27 12:02:55 | Data modyfikacji: 2018-11-29 18:49:54.
Data wprowadzenia: 2018-05-27 12:02:55
Data modyfikacji: 2018-11-29 18:49:54
Opublikowane przez: Anna Tybora