Klauzula informacyjna dla rodziców dzieci

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publikacja: 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119, informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Przedszkole Miejskie nr 9 w Pruszkowie
z siedzibą przy ul.Moniuszki 9, 05-800 Pruszków,
tel.22 7586853
adres e-mail: pm9moniuszki9.pruszkow@op.pl

2. Inspektor Ochrony Danych 
adres e-mail: iodo1.cuw@miasto.pruszkow.pl


3. Celem zbierania i przetwarzania danych jest realizacja zadań statutowych przedszkola wynikających z uregulowań prawnych w szczególności Prawo Oświatowe, SIO

4. Odbiorcą danych są : upoważnieni pracownicy oraz przedsiębiorstwa, z którymi zawarto umowy powierzenia danych.

5. Okres przetwarzania danych: dane ucznia przechowywane będą przez cały proces edukacji z godnie z obowiązującymi przepisami.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań statutowych przedszkola.

8. Dane udostępniane przez Panią / Pana nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych
dla umów zlecenia, o dzieło oraz/ lub z osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publikacja: 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119, informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Przedszkole Miejskie nr 9 w Pruszkowie
z siedzibą przy ul.Moniuszki 9, 05-800 Pruszków, tel.22 7586853
adres e-mail: pm9moniuszki9.pruszkow@op.pl

2. Inspektor Ochrony Danych 
adres e-mail: iodo1.cuw@miasto.pruszkow.pl


3.Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji umowy zlecenia, o dzieło oraz/ lub z osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą.

4. Odbiorcą danych są : upoważnieni pracownicy.

5.Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu , żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych , jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych umów oraz prowadzenia rozliczeń między stronami jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

7. Dane udostępniane przez Panią / Pana nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

8.Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Klauzula informacyjna dla pracowników


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publikacja: 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119, informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 9 w Pruszkowie
z siedzibą przy ul.Moniuszki 9, 05-800 Pruszków, tel.22 7586853
adres e-mail: pm9moniuszki9.pruszkow@op.pl

2. Inspektor Ochrony Danych 
adres e-mail: iodo1.cuw@miasto.pruszkow.pl


3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z zatrudnieniem oraz przyznawaniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz w celu wypełniania obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy oraz innych ustaw.

4. Odbiorcą danych są: upoważnieni pracownicy.

5.Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania , usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych , jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych umów oraz prowadzenia rozliczeń między stronami jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

7. Dane udostępniane przez Panią / Pana nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

8.Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Opublikowane przez: Sylwia Roguska | Data wprowadzenia: 2018-05-26 15:16:10 | Data modyfikacji: 2018-12-13 15:53:40.
Data wprowadzenia: 2018-05-26 15:16:10
Data modyfikacji: 2018-12-13 15:53:40
Opublikowane przez: Sylwia Roguska