Klauzula informacyjna dla rodziców uczniów


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publikacja: 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119,
informuję, iż:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II, z siedzibą przy ul. Hubala 4 w Pruszkowie, tel: 22 758 68 07, adres e-mail: sekretariat.sp4pruszkow@gmail.com;
2. Celem zbierania i przetwarzania danych jest realizacja zadań statutowych szkoły wynikających z uregulowań prawnych w szczególności Prawo Oświatowe, SIO i inne;
3. Odbiorcą danych są: upoważnieni pracownicy oraz przedsiębiorstwa, z którymi zawarto umowy powierzenia danych np.: Synergia Librus e-dziennik, Wolters Kluwer e-sekretariat;
4. Okres przetwarzania danych: dane ucznia przechowywane będą przez cały proces edukacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
5. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań statutowych szkoły.
7. Dane udostępniane przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 


Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych dla umów zlecenia, o dzieło oraz/ lub z osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publikacja: 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119,
informuję, iż:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II, z siedzibą przy ul. Hubala 4 w Pruszkowie tel: 22 758 68 07, adres e-mail: sekretariat.sp4pruszkow@gmail.com
2.Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji umowy zlecenia, o dzieło oraz/lub z osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą.
3. Odbiorcą danych są: upoważnieni pracownicy.
4.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych umów oraz prowadzenia rozliczeń między stronami jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
6. Dane udostępniane przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
7.Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Klauzula informacyjna dla pracowników


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publikacja: 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119,
informuję, iż:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II, z siedzibą przy ul. Hubala4 w Pruszkowie, tel.: 22 758 68 07, adres e-mail: sekretariat.sp4pruszkow@gmail.com
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z zatrudnieniem oraz przyznawaniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, oraz w celu wypełniania obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy oraz innych ustaw.
3. Odbiorcą danych są: upoważnieni pracownicy.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych umów oraz prowadzenia rozliczeń między stronami jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
6. Dane udostępniane przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
7.Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 

Opublikowane przez: Ewa Nowacka | Data wprowadzenia: 2018-05-25 16:05:35 | Data modyfikacji: 2018-09-04 09:06:37.
Data wprowadzenia: 2018-05-25 16:05:35
Data modyfikacji: 2018-09-04 09:06:37
Opublikowane przez: Ewa Nowacka