Klauzula informacyjna dla rodziców uczniów
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publikacja: 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119,
informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 8 im. Władysława Broniewskiego w Pruszkowie ,
z siedzibą przy ul. Obrońców Pokoju 44 , 05-800 Pruszków, tel:227585984 adres e - mail: sp8pruszkow@wp.pl />2. Inspektorem Ochrony Danych jest Joanna Bernecka-Legucka –tel. 500-478-533.


3. Celem zbierania i przetwarzania danych jest realizacja zadań statutowych szkoły wynikających z uregulowań prawnych w szczególności Prawo Oświatowe, SIO
4. Odbiorcą danych są : upoważnieni pracownicy; oraz przedsiębiorstwa z którymi zawarto umowy powierzenia danych np.: Synergia Librus e-dziennik,
5. Okres przetwarzania danych: dane ucznia przechowywane będą przez cały proces edukacji z godnie z obowiązującymi przepisami ;
6. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania , usunięcia lub ograniczenia przetwarzania , a także prawo sprzeciwu ,żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych , jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych jest dobrowolne , lecz niezbędne do realizacji zadań statutowych szkoły.
8. Dane udostępniane przez Panią / Pana nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych dla umów zlecenia, o dzieło oraz/ lub z osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publikacja: 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119,
informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 8 im. Władysława Broniewskiego w Pruszkowie , z siedzibą przy
ul. Obrońców Pokoju 44 , 05-800 Pruszków. ,tel:227585984, adres e-mail:
sp8pruszkow@wp.pl />2. Inspektorem Ochrony Danych jest Joanna Bernecka-Legucka –tel. 500-478-533.


3.Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji umowy zlecenia, o dzieło oraz/ lub z osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą.
4. Odbiorcą danych są : upoważnieni pracownicy.
5.Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania , a także prawo sprzeciwu ,żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych , jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Podanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych umów oraz prowadzenia rozliczeń między stronami jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
7. Dane udostępniane przez Panią / Pana nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
8.Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Klauzula informacyjna dla pracowników
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publikacja: 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119,
informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 8 im. Władysława Broniewskiego w Pruszkowie ,
z siedzibą przy ul. Obrońców Pokoju 44 , 05-800 Pruszków, tel:227585984, adres e-mail:
sp8pruszkow@wp.pl />2. Inspektorem Ochrony Danych jest Joanna Bernecka-Legucka –tel. 500-478-533.


3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z zatrudnieniem oraz przyznawaniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ,oraz w celu wypełniania obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy oraz innych ustaw .
4. Odbiorcą danych są: upoważnieni pracownicy.
5.Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania , usunięcia lub ograniczenia przetwarzania , a także prawo sprzeciwu ,żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych , jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Podanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych umów oraz prowadzenia rozliczeń między stronami jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
7. Dane udostępniane przez Panią / Pana nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
8.Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Opublikowane przez: Magdalena Kulmaczewska | Data wprowadzenia: 2018-05-24 13:55:31 | Data modyfikacji: 2018-12-10 10:16:04.
Data wprowadzenia: 2018-05-24 13:55:31
Data modyfikacji: 2018-12-10 10:16:04
Opublikowane przez: Magdalena Kulmaczewska