REKRUTACJA 2017/2018


Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest na podstawie:


1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 z późn. zm.),
2) Uchwały Nr XXXIX.309.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie
z dn.02.03.2017r. ,
3) Statutu przedszkola.

“Wniosek o przyjęcie do przedszkola” może być złożony do nie więcej niż trzech przedszkoli. We wniosku określa się kolejność wybranych przedszkoli od najbardziej do najmniej preferowanego. We wszystkich złożonych wnioskach kolejność ta musi być taka sama.

Składając wypełnione wnioski rodzice (opiekunowie) przedstawiają do wglądu upoważnionej osobie:
- dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania swoje i dziecka (dowód osobisty, meldunek, potwierdzoną notarialnie umowę najmu mieszkania),
- książeczkę zdrowia dziecka w celu potwierdzenia daty urodzenia.

Osoby spełniające warunki uprawniające do pierwszeństwa w przyjęciu dzieci do przedszkola, dołączają do “wniosku” dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych w paragrafie 29 ust. 2 i 8 Statutu Przedszkola. Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Kopie dokumentów mogą być także poświadczone przez rodziców kandydata za zgodność z oryginałem.

Dzieci Rodziców zamieszkałych na terenie innych gmin mogą być przyjęte do przedszkola w drugiej kolejności, po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców miasta Pruszkowa.


Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania na stronie przedszkola.

 

Opublikowane przez: Sylwia Roguska | Data wprowadzenia: 2017-03-11 21:56:13 | Data modyfikacji: 2018-02-22 21:59:16.
Data wprowadzenia: 2017-03-11 21:56:13
Data modyfikacji: 2018-02-22 21:59:16
Opublikowane przez: Sylwia Roguska