Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje :

Uchwała NR XXXVI/328/3013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach publicznych prowadzonych przez miasto Pruszków.


Szczegółowe zasady dokonywania wpłat, zwolnień i zasad rozliczania pobytu dziecka w przedszkolu stanowi „Umowa w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola prowadzonego przez Miasto Pruszków zawarta pomiędzy Miejskim Przedszkolem Nr 14 "Różany Ogród"  w Pruszkowie , reprezentowanym przez dyrektora a Rodzicem/Opiekunem prawnym.

 

Opublikowane przez: Zdzisława Pejas | Data wprowadzenia: 2015-06-17 12:50:25.
Data wprowadzenia: 2015-06-17 12:50:25
Opublikowane przez: Zdzisława Pejas