Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje :
  1. Uchwała NR XXXVI/328/3013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach publicznych prowadzonych przez miasto Pruszków
  2. Szczegółowe zasady dokonywania wpłat, zwolnień i zasad rozliczania pobytu dziecka w przedszkolu stanowi „Umowa w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola prowadzonego przez Miasto Pruszków zawarta pomiędzy Miejskim Przedszkolem Nr 10 w Pruszkowie , reprezentowanym przez dyrektora a Rodzicem/Opiekunem prawnym.
 

Opublikowane przez: Elżbieta Nowacka | Data wprowadzenia: 2015-06-15 13:46:39 | Data modyfikacji: 2015-06-15 13:47:35.
Data wprowadzenia: 2015-06-15 13:46:39
Data modyfikacji: 2015-06-15 13:47:35
Opublikowane przez: Elżbieta Nowacka