Przedszkole Miejskie nr 3 w Pruszkowie prowadzi i przechowuje następującą dokumentację :

dzienniki zajęć przedszkola
dzienniki zajęć dodatkowych
dwutygodniowe plany pracy dydaktyczno-wychowawczo- opiekuńczej
roczne plany pracy
roczne plany nadzoru pedagogicznego
księgi protokołów Rady Pedagogicznej
rejestr zarządzeń dyrektora przedszkola
rejestr uchwał
lokalna baza danych systemu informacji oświatowej
rejestr wypadków
rejestr zwolnień lekarskich
ewidencja czasu pracy
inna dokumentacja z odrębnymi przepisami


Informacje publiczne zawarte w rejestrach, ewidencjach i archiwach udostępniane są w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.


Informacje zawierające chronione dane osobowe udostępniane są po uprzednim zanonimizowaniu.

 

Opublikowane przez: Bożena Dolińska - Perl | Data wprowadzenia: 2015-06-17 19:11:09 | Data modyfikacji: 2015-06-17 19:25:41.
Data wprowadzenia: 2015-06-17 19:11:09
Data modyfikacji: 2015-06-17 19:25:41
Opublikowane przez: Bożena Dolińska - Perl