• Statut
  • Program Wychowawczo - profilaktyczny,
  • Procedury,
  • Regulaminy

znajdują się w dokumentacji szkoły i bibliotece szkolnej.

 

Opublikowane przez: Bogusława Zbrowska | Autor: Ewa Łukasik | Data wprowadzenia: 2015-04-08 09:57:17 | Data modyfikacji: 2018-05-23 14:46:57.

Zobacz:
 statut . 
Data wprowadzenia: 2015-04-08 09:57:17
Data modyfikacji: 2018-05-23 14:46:57
Autor: Ewa Łukasik
Opublikowane przez: Bogusława Zbrowska