OGŁOSZENIE


Miejski Ośrodek Kultury w Pruszkowie informuje, że w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 2013 roku poz. 907 z późniejszymi zmianami) odnośnie świadczenia usługi ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Kultury, ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 5 w Pruszkowie, w dniu 10 listopada 2015r. wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy:

SUPERVISION BARGIEL I WSPÓLNIK Sp.j., ul. Bratnia 7, 56-400 Oleśnica, NIP 911-20-07-041

 

OGŁOSZENIE


Miejski Ośrodek Kultury w Pruszkowie informuje, że w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 2013 roku poz.907 z późniejszymi zmianami), odnośnie świadczenia usług porządkowo-technicznych na terenie zewnętrznym i we wszystkich obiektach Miejskiego Ośrodka Kultury w Pruszkowie, ul. Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej 5 oraz w filii, tj. Ośrodku Kultury Chrześcijańskiej w Pruszkowie, ul. 3-go Maja 124, w dniu 6 listopada 2015r. wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy:

IN&OUT Wojciech Wrzosek, ul. Lazurowa 175/14, 01-479 Warszawa, NIP 527-158-53-43

 

OGŁOSZENIE


Miejski Ośrodek Kultury w Pruszkowie informuje, że w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 2013 roku poz.907 z późniejszymi zmianami) odnośnie świadczenia usług serwisu komputerowego, w dniu 3 listopada 2015r. wybrano ofertę firmy:

ON serwis Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 144, lok. 514, 02-305 Warszawa  NIP 522-302-87-36

 

OGŁOSZENIE


Miejski Ośrodek Kultury w Pruszkowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 2013 roku poz.907 z późniejszymi zmianami), na następujące usługi:

• Usługi porządkowo- techniczne na terenie zewnętrznym i we wszystkich obiektach Miejskiego Ośrodka Kultury w Pruszkowie, ul. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej 5.
Termin składania ofert 5 Listopada do godz.15:00

• Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Kultury, ul. Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej 5 w Pruszkowie
Termin składania ofert 9 Listopada do godz.15:00

Formularz zapytania ofertowego oraz wzór umowy dostępne w sekretariacie ośrodka, szczegółowych informacji udziela p. Katarzyna Kalata, tel.22/728-39-40 wew.103 w godz. 8:00 – 16:00

 

OGŁOSZENIE


Miejski Ośrodek Kultury w Pruszkowie unieważnia postępowanie o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 2013 roku poz.907 z późniejszymi zmianami), ze względu na brak odpowiednich środków finansowych, odnośnie następujących usług:

• Usługi porządkowo-techniczne na terenie zewnętrznym i we wszystkich obiektach Miejskiego Ośrodka Kultury w Pruszkowie,
ul. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej 5.

• Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Kultury, ul. Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej 5 w Pruszkowie

 

OGŁOSZENIE


Miejski Ośrodek Kultury w Pruszkowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) odnośnie następujących usług:

  •  Usługi porządkowo-techniczne na terenie zewnętrznym i we wszystkich obiektach Miejskiego Ośrodka Kultury ul. Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej 5 w Pruszkowie – termin składania ofert do 27 Października 2015r. do godz.15:00
  •  Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Kultury, ul. Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej 5 w Pruszkowie – termin składania ofert do 28 Października 2015r. do godz.15:00
  •  Serwis komputerowy dla Miejskiego Ośrodka Kultury, ul. Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej 5 w Pruszkowie – termin składania ofert do 2 Listopada 2015r. do godz.15:00

 Formularz zapytania ofertowego oraz wzór umowy dostępne w sekretariacie ośrodka, szczegółowych informacji udziela p. Katarzyna Kalata pod numerem telefonu 22/728-39-40 wew.103 w godz. 8-16.

 

Opublikowane przez: Ewa Sowa | Data wprowadzenia: 2015-10-21 13:12:56 | Data modyfikacji: 2015-11-12 13:35:27.

                                                                                 OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Kultury zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 2013 roku poz. 907 z późn. zm.) odnośnie następującej usługi:


⇒ Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Kultury, ul. Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej 5 w Pruszkowie
   termin składania ofert do 18 stycznia 2017r. do godz.15:00;

Formularz zapytania ofertowego oraz wzór umowy dostępne w sekretariacie ośrodka, szczegółowych informacji udziela p. Katarzyna Kalata pod numerem telefonu 22/728-39-40 wew.103 w godz. 8-16.

 

Opublikowane przez: Ewa Sowa | Data wprowadzenia: 2017-01-11 12:07:56 | Data modyfikacji: 2017-01-11 12:14:52.

                                                                                    OGŁOSZENIE


Miejski Ośrodek Kultury w Pruszkowie informuje, że w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 2013 roku poz.907 z późniejszymi zmianami), odnośnie świadczenia usługi: Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Kultury, ul. Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej 5 w Pruszkowie, w dniu 19 stycznia 2017r, wybrano ofertę konsorcjum:

GRUPA DSF Sp. z o.o.,- Lider Konsorcjum
ul. Powstańców 4A, lok.67,
05-091 Ząbki,
NIP 125-162-02-32,
GRUPA DSF SECURITY Sp. z o.o,
ul. Krynoliny 13,
03-699 Warszawa,
NIP 524-278-40-25

 

Opublikowane przez: Ewa Sowa | Data wprowadzenia: 2017-01-19 14:46:35.
Data wprowadzenia: 2017-01-19 14:46:35
Opublikowane przez: Ewa Sowa