6:30 – 8:00

Schodzenie się dzieci: swobodne zabawy w kącikach zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne,     dydaktyczne, przygotowywanie pomocy do zajęć i zabaw wspólnie z dziećmi

8:00-8:20

Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci.
820 – 830
Zabawa ruchowa, w starszych grupach - ćwiczenia poranne.


8:30 – 9:00
Przygotowanie do śniadania: czynności higieniczno-porządkowe, pomoc podczas nakrywania do stołu. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie do zasad higieny i kulturalnego zachowania. Rozwijanie czynności estetycznych.
Śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku.


9:00 – 9:20
Zajęcia dydaktyczne w sali lub w ogrodzie dla dzieci młodszych

9:00 – 9:40
Zajęcia dydaktyczne w sali lub w ogrodzie dla dzieci starszych


9:20 – 10:00
Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci


9:40 – 10:20
Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci


10:00 _ 11:50
Dla dzieci 3,4letnich


10:20- 11:50
Dla dzieci 5,6 letnich
Pobyt w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego. Zajęcia rekreacyjno-sportowe Obserwacje zjawisk przyrodniczych, technicznych itp. Prace w ogrodzie przedszkolnym: porządkowe, gospodarcze, ogrodnicze. Spacery i wycieczki w okolicy przedszkola. W tym zabawa ruchowa organizowana przez nauczyciela.  Lub zabawy swobodne w kącikach zainteresowań: udział w zabawach i działaniach inspirowanych przez nauczyciela, zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnieniami dzieci.

11:50 – 12:00
Zabawa ruchowa

12:00- 12:40
Przygotowanie do obiadu: czynności higieniczno-porządkowe, pomoc podczas nakrywania do stołu. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie do zasad higieny i kulturalnego zachowania. Rozwijanie czynności estetycznych.
Obiad. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku.Czynności porządkowe. Mycie zębów.

12:40- 13:00
Bajkoterapia”, ćwiczenia i muzyka relaksacyjna, czytanie przez nauczyciela literatury dla dzieci.


13:00- 14:20
Odpoczynek.
Dzieci 3 letnie na leżakach do godziny 14:20

13:00 – 14:30
Gry i zabawy stolikowe. Słuchanie utworów literackich czytanych przez nauczycielkę, odtwarzanych z kaset magnetofonowych i płyt CD. Bajkoterapia, ćwiczenia i muzyka relaksacyjna. Praca w kąciku przyrody. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci Zajęcia dodatkowe.

14:30 – 14:40
Zabawa ruchowa

14:40 – 15:00
Przygotowanie do podwieczorku: czynności higieniczno-porządkowe, pomoc podczas nakrywania do stołu. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie do zasad higieny i kulturalnego zachowania. Rozwijanie czynności estetycznych.
Podwieczorek. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku.

15:00 – 16:00
Zabawy dowolne oraz udział dzieci chętnych w działaniach organizowanych przez nauczyciela (w porze wiosenno-jesienno-letniej na terenie ogrodu). Zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka.

16:00- 17:30 Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci. Rozchodzenie się dzieci do domów. Czynności organizacyjne.

 

 

 

Opublikowane przez: Zdzisława Pejas | Data wprowadzenia: 2015-09-14 10:48:34.
Data wprowadzenia: 2015-09-14 10:48:34
Opublikowane przez: Zdzisława Pejas