Rejestry, ewidencje, archiwa

Miejskie Przedszkole Nr 13 w Pruszkowie prowadzi i przechowuje następującą dokumentację:

 • dzienniki zajęć przedszkola
 • dzienniki zajęć dodatkowych
 • miesięczne plany pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej
 • roczne plany pracy
 • roczne plany nadzoru pedagogicznego
 • księgi protokołów Rady Pedagogicznej
 • rejestr zarządzeń dyrektora przedszkola
 • rejestr uchwał
 • lokalna baza danych systemu informacji oświatowej
 • rejestr wypadków
 • rejestr zwolnień lekarskich
 • ewidencja czasu pracy
 • inna dokumentacja z odrębnymi przepisami

Informacja o lokalizacji w/w rejestrów, ewidencji i archiwum placówki:

Miejskie Przedszkole Nr 13 w Pruszkowie , ul. Antka 7 Informacja o sposobie udostępniania informacji zawartych w rejestrach, ewidencjach i archiwum: Informacje publiczne zawarte w rejestrach, ewidencjach i archiwach udostępniane są w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Informacje zawierające chronione dane osobowe udostępniane są po uprzednim zanonimizowaniu.

 

Opublikowane przez: Przedszk13 - Imię Przedszk13 - Nazwisko | Data wprowadzenia: 2015-06-08 15:43:44.
Data wprowadzenia: 2015-06-08 15:43:44
Opublikowane przez: Przedszk13 - Imię Przedszk13 - Nazwisko