Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Miejskim Nr 13 w Pruszkowie:

  • 6:00 – 8:15 - (filia ul. Helenowska od 6.30 – 8.15) Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne i organizowane przez nauczycieli, zajęcia korygujące rozwój dzieci, prace porządkowe, w grupach młodszych - zabawy ruchowe, w grupach starszych – ćwiczenia poranne
  • 8:15 – 8:30 Czynności higieniczne, w grupach od 1 do 4-latków- zabawy ruchowe, w grupach 5 i 6-latków - ćwiczenia poranne
  • 8:30 – 9:00 Śniadanie, przygotowanie do zajęć
  • 9:00 – 10:00 Zajęcia edukacyjne według planu nauczycieli
  • 10:00 – 12:15 Zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym – w tym conajmniej 15 min. zajęcia ruchowe organizowane przez zabawy z wykorzystaniem terenowych urządzeń.Obserwacje przyrodnicze i prace w ogrodzie przedszkolnym – porządkowe, ogrodnicze, związane z prowadzeniem hodowli na działce przedszkolnej. Spacery i wycieczki w okolice przedszkola lub Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, udział zabawach i innych działaniach inspirowanych przez nauczyciela zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnieniami.
  • 12:15- 13:00 Przygotowanie do obiadu - czynności porządkowe i higieniczne, obiad
  • 13:00 – 14:30 Zajęcia dodatkowe, ćwiczenia rozwijające koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową i utrwalające treści wprowadzane na zajęciach edukacyjnych, zajęcia i zabawy w sali lub na terenie przedszkolnym, w grupach najmłodszych - odpoczynek poobiedni.
  • 14:30 – 14:50 Przygotowanie do podwieczorku - czynności higieniczne i porządkowe, podwieczorek.
  • 14:50 -17:30 Zajęcia i zabawy ruchowe w sali lub na terenie, zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dzieci, odbieranie dzieci z przedszkola.
 

Opublikowane przez: Przedszk13 - Imię Przedszk13 - Nazwisko | Data wprowadzenia: 2015-06-08 15:05:51 | Data modyfikacji: 2015-06-09 08:51:09.
Data wprowadzenia: 2015-06-08 15:05:51
Data modyfikacji: 2015-06-09 08:51:09
Opublikowane przez: Przedszk13 - Imię Przedszk13 - Nazwisko