Informacja o jednostce

Co oferujemy?

Oferujemy Państwu:
opiekę dla dziecka w godzinach od 6.30 – 17.30
kadrę dla której Państwa Dziecko będzie jedyne i niepowtarzalne
uwzględniamy indywidualne potrzeby dziecka dotyczące:
snu (w zależności od potrzeby dziecka)
wyżywienia (jeśli są zalecenia lekarskie dotyczące diety dla dziecka ustalamy ją wspólnie z rodzicami)
Mamy doświadczenie w sprawowaniu opieki nad dziećmi z:
alergią pokarmową (potrafimy dostosować dietę do indywidualnych potrzeb)
problemami logopedycznymi
zapewniamy dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia, w odpowiednio wyposażonych salach zabaw
pomagamy wszystkim dzieciom w osiągnięciu dojrzałości szkolnej
organizujemy warsztaty plastyczne dla dzieci i ich rodziców
organizujemy ciekawe wycieczki
w naszym przedszkolu dzieci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach umuzykalniających przy akompaniamencie
prowadzimy zajęcia otwarte dla rodziców
organizujemy dni adaptacyjne dla dzieci nowoprzyjętych
kadra pedagogiczna ustawicznie doskonali się i podnosi swoje kwalifikacje
zapewniamy bezpłatną opiekę logopedyczną i psychologiczną (własny gabinet logopedyczno – psychologiczny)
W ramach stałej oferty proponujemy dzieciom zajęcia umuzykalniające przy akompaniamencie, które odbywają się raz w tygodniu.
Dwa razy w tygodniu prowadzone są dodatkowe zajęcia z nauki języka angielskiego, w których uczestniczą wszystkie dzieci. Zajęcia prowadzone są przez firmę zewnętrzną i finansowane są z funduszy specjalnie przeznaczonych na ten cel z Rady Miasta Pruszkowa.
Dzieci z grupy najstarszej mogą również skorzystać z zajęć katechetycznych.
Dodatkowo zapewniamy nieodpłatne spotkania z logopedą oraz z psychologiem dziecięcym w gabinecie w przedszkolu.

 

Opublikowane przez: Przedszk11 - Imię Przedszk11 - Nazwisko | Data wprowadzenia: 2015-03-26 10:43:16.
Data wprowadzenia: 2015-03-26 10:43:16
Opublikowane przez: Przedszk11 - Imię Przedszk11 - Nazwisko