Ramowy  rozkład  dnia ustalony  jest  przez  dyrektora  Przedszkola  na  wniosek Rady   Pedagogicznej   na  podstawie  zatwierdzonego  arkusza  organizacji.Uwzględnia  on  wymagania  zdrowotne  , higieniczne i  jest  dostosowany  do założeń  programowych  oraz  oczekiwań  rodziców .

 • 6.30 - 8.00 Schodzenie się dzieci: swobodne zabawy w kącikach zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne itp.
 • 8.00-8.15 Praca w małych zespołach. Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju (pozostałe dzieci zabawy dowolne). Indywidualna realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych-edukacyjnych.
 • 8.15- 8.30 Zabawa ruchowa, w starszych grupach - ćwiczenia poranne.
 • 8.30- 9.00 Przygotowanie do śniadania: czynności higieniczno-porządkowe, pomoc podczas nakrywania do stołu. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie do zasad higieny i kulturalnego zachowania. Rozwijanie czynności estetycznych. Śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku.
 • 9.00- 10.30 Zajęcia dydaktyczne, programowe z całą grupą,  sytuacje edukacyjne inspirowane przez nauczyciela rozwijające twórczą aktywność dziecka ,  zabawy badawcze, konstrukcyjno-techniczne, teatrzyki, koncerty muzyczne.
 • 10.00 -11.40 Dla dzieci 3,4 letnich pobyt w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego. Zajęcia rekreacyjno-sportowe Obserwacje zjawisk przyrodniczych, technicznych itp.  Prace w ogrodzie przedszkolnym: porządkowe, gospodarcze, ogrodnicze. Spacery i wycieczki w okolicy przedszkola. W tym zabawa ruchowa organizowana przez nauczyciela (w zależności od pogody). Lub Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań: udział w zabawach i działaniach inspirowanych przez nauczyciela, zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnieniami dzieci.
 • 10.30 – 11.40 Dla dzieci 5,6 letnich: pobyt w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego. Obserwacje zjawisk przyrodniczych, technicznych itp. Spacery i wycieczki w okolicy przedszkola. Zabawa ruchowa.
 • 11.45 – 12.00 Przygotowanie do obiadu: czynności higieniczno-porządkowe, pomoc podczas nakrywania do stołu. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie do zasad higieny i kulturalnego zachowania. Rozwijanie czynności estetycznych.
 • 12.00 – 12.40 Obiad. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku.
 • 12.40 – 12.50 Czynności porządkowe. W grupie 5,6 latków mycie zębów.
 • 12.50 – 14.15 (dzieci młodsze) Odpoczynek dla dzieci 3 i 4 letnich na leżakach trwa do godziny 14.15.
 • 12.50-  13.05  Dzieci z grupy 5,6 letnich - 15 minutowy odpoczynek na dywanie.„Bajkoterapia”, ćwiczenia i muzyka relaksacyjna, czytanie przez nauczyciela literatury dla dzieci.
 • 13.05 – 14.15 Dla dzieci 5,6 letnich zabawy i obserwacje przyrodnicze w ogrodzie, gry i zabawy stolikowe, zabawy w kącikach zainteresowań.Słuchanie utworów literackich czytanych przez nauczycielkę, odtwarzanych z kaset magnetofonowych i płyt CD. Bajkoterapia, ćwiczenia i muzyka relaksacyjna. Praca w kąciku przyrody. Praca indywidualna z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych Praca kompensacyjno-korekcyjna oraz zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczyciela (koła plastyczne i koło matematyczne). Zajęcia dodatkowe dla wszystkich dzieci.
 • 14.15 – 14.30 Zabawa ruchowa. Przygotowanie do podwieczorku: czynności higieniczno-porządkowe, pomoc podczas nakrywania do stołu. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie do zasad higieny i kulturalnego zachowania. Rozwijanie czynności estetycznych.
 • 14.30 – 15.00 Podwieczorek. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku.
 • 15.00 – 16.00 Zabawy dowolne oraz udział dzieci chętnych w działaniach organizowanych przez nauczyciela (w porze wiosenno-jesienno-letniej zabawy na terenie ogrodu przedszkolnego).
 • 16.00 – 17.00 Zabawy dowolne, swobodne wg zainteresowań dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. Rozchodzenie się dzieci do domów.
 

Opublikowane przez: Elżbieta Nowacka | Data wprowadzenia: 2015-06-15 12:28:38.
Data wprowadzenia: 2015-06-15 12:28:38
Opublikowane przez: Elżbieta Nowacka