Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Miejskim nr 9 w Pruszkowie

 • 6.30-8.30 zabawy wg inwencji dzieci, w kącikach tematycznych
  ćwiczenia poranne; praca z zespołem dzieci lub indywidualna
  o charakterze obserwacyjnym, stymulująco - kompensującym
  i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym; gry dydaktyczne,
  prace porządkowe; zabawy ćwiczenia logopedyczne oraz
  kinezjologiczne;
  zabawy ruchowe; zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne
 • 8.30-9.00 śniadanie
  czynności samoobsługowe; doskonalenie umiejętności samodzielnego
  i estetycznego spożywania posiłku
 • 9.00-12.00 zajęcia edukacyjno-wychowawcze
  zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne, swobodne, pobyt
  na świeżym powietrzu / ćwiczenia gimnastyczne,
  imprezy okolicznościowe,
 • 12.00-12.30 obiad
  czynności samoobsługowe; ćwiczenie umiejętności prawidłowego
  posługiwania się sztućcami; pogadanki na temat zdrowego sposobu
  odżywiania się;
 • 12.30-14.00 grupa I i II - odpoczynek poobiedni
  grupy starsze - relaksacja, zabawy integracyjne, planszowe,
  konstrukcyjne, plastyczno-techniczne, zabawy w ogródku przedszkolnym
 • 14.00-14.30 podwieczorek
  czynności samoobsługowe i porządkowe; pomoc w nakrywaniu
  do posiłku
 • 14.30-17.00 zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczno-
  techniczne, swobodne, tematyczne, pobyt a świeżym powietrzu,
  zajęcia o charakterze wychowawczym; prace porządkowe
 

Opublikowane przez: Sylwia Roguska | Data wprowadzenia: 2015-06-17 21:33:12 | Data modyfikacji: 2015-06-17 21:34:06.

Zobacz:
 -rejonizacja  .  kalendarz roku szkolnego .  podręczniki  .  plan lekcji .  system oceniania  .  wyniki egzaminów . 
Data wprowadzenia: 2015-06-17 21:33:12
Data modyfikacji: 2015-06-17 21:34:06
Opublikowane przez: Sylwia Roguska