Dyrektor:

          Joanna Witkowska

Nauczycielki:

  • Marzena Gontarek,
  • Grażyna Lenart,
  • Iwona Szymańska,
  • Katarzyna Hermańska- Pietrzyk,
  • Katarzyna Szwed,
  • Karolina Bogucka,
  • Małgorzata Liwińska,
  • Marta Potrapeluk,
  • Wioletta Sobotka
 

Opublikowane przez: Przedszk8 - Imię Przedszk8 - Nazwisko | Data wprowadzenia: 2019-11-19 23:43:37 | Data modyfikacji: 2019-11-20 00:28:53.

Zobacz:
 uchwały . 
Data wprowadzenia: 2019-11-19 23:43:37
Data modyfikacji: 2019-11-20 00:28:53
Opublikowane przez: Przedszk8 - Imię Przedszk8 - Nazwisko