DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWKI REGULUJĄ NASTĘPUJĄCE AKTY PRAWNE:


 


-USTAWA Z DNIA 7.09.1991r. - O SYSTEMIE OŚWIATY (DZ.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572) i rozporządzenia do tej ustawy


 


-USTAWA Z DNIA 27.08.2009r. - O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami)


 


-USTAWA Z DNIA 26.01.1982r. KARTA NAUCZYCIELA (DZ.U. z 2014 poz. 191)


 


-STATUT MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 8 W PRUSZKOWIE Z DNIA 30.11.2017r.


 

 

Opublikowane przez: Przedszk8 - Imię Przedszk8 - Nazwisko | Data wprowadzenia: 2019-11-19 23:32:46.

Zobacz:
 statut .  status .  regulamin . 
Data wprowadzenia: 2019-11-19 23:32:46
Opublikowane przez: Przedszk8 - Imię Przedszk8 - Nazwisko