Przedszkole Miejskie Nr 7 w Pruszkowie przechowuje następujące dokumentacje:

 • dzienniki zajęć grup
 • dzienniki zajęć dodatkowych
 • miesięczne plany dydaktyczno-wychowawcze
 • roczne plany pracy
 • roczne plany nadzoru pedagogicznego
 • księgi protokołów rady pedagogicznej
 • protokoły z zebrań z rodzicami
 • rejestr zarządzeń dyrektora
 • rejestr uchwał
 • rejestr wypadków
 • rejestr zwolnień lekarskich
 • ewidencja czasu pracy
 • inna dokumentacja z odrębnymi przepisami

Informacja o lokalizacji w/w rejestrów, ewidencji i archiwum placówki w Przedszkolu Miejskim Nr 7 w Pruszkowie ul. Słowackiego 1.

Informacja o sposobie udostępniania treści zawartych w rejestrach, ewidencjach i archiwum reguluje ustawa z dnia 6.09.2001r -o dostępie do informacji publicznej.

Informacje zawierają chronione dane osobowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowane przez: Agnieszka Ołdakowska | Data wprowadzenia: 2015-08-27 12:07:31.
Data wprowadzenia: 2015-08-27 12:07:31
Opublikowane przez: Agnieszka Ołdakowska