Budżet Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Pruszkowie przeznaczony jest na:

  • wynagrodzenia dla pracowników przedszkola
  • zakup materiałów i wyposażenia pomieszczeń
  • bieżące usługi remontowe
  • zakup pomocy dydaktycznych
  • doskonalenie zawodowe
  • usługi internetowe
  • usługi telekomunikacyjne
  • podróże służbowe
  • zakup środków czystości, materiałów konserwatorskich, materiałów kancelaryjnych
 

Opublikowane przez: Agnieszka Ołdakowska | Data wprowadzenia: 2015-08-27 11:52:42.
Data wprowadzenia: 2015-08-27 11:52:42
Opublikowane przez: Agnieszka Ołdakowska