Akty prawne

DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWKI REGULUJĄ NASTĘPUJĄCE AKTY PRAWNE:


-USTAWA Z DNIA 7.09.1991r. - O SYSTEMIE OŚWIATY (DZ.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572) i rozporządzenia do tej ustawy


-USTAWA Z DNIA 27.08.2009r. - O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami)


-USTAWA Z DNIA 26.01.1982r. KARTA NAUCZYCIELA (DZ.U. z 2014 poz. 191)


-STATUT MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 7 W PRUSZKOWIE Z DNIA 17.02.2015r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Ołdakowska | Data wprowadzenia: 2015-08-27 11:14:23.

Zobacz:
 statut .  status .  regulamin . 
Data wprowadzenia: 2015-08-27 11:14:23
Opublikowane przez: Agnieszka Ołdakowska