Budżet Przedszkola Miejskiego Nr 6 przeznaczony jest na:
- wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
- zakup materiałów i wyposażenia pomieszczeń,
- zakup środków czystości, materiałów konserwatorskich, materiałów kancelaryjnych
- zakup pomocy dydaktycznych,
- bieżące opłaty za media,
- opłaty za czynsz,
- zakup usług pozostałych,
- opłaty z tytułu zakupu usług internetowych i telekomunikacyjnych,
- zakup bieżących usług remontowych,
- doskonalenie zawodowe.

 

Opublikowane przez: Wiesława Juszczyk | Data wprowadzenia: 2015-11-28 17:03:47.
Data wprowadzenia: 2015-11-28 17:03:47
Opublikowane przez: Wiesława Juszczyk