Dyrektor mgr Wiesława Juszczyk – nauczyciel dyplomowany

Nauczyciele:
mgr Ćwik Katarzyna – nauczyciel stażysta
mgr Grudkowska Magdalena – nauczyciel mianowany
Iwańczyk Maria – nauczyciel mianowany
mgr Ligocka Magdalena – nauczyciel kontraktowy
mgr Miłkowska Danuta– nauczyciel kontraktowy
mgr Szymczak Agata – nauczyciel kontraktowy
mgr Wall Katarzyna – nauczyciel kontraktowy
mgr Żakieta Barbara – nauczyciel mianowany
mgr Żuchowska Katarzyna - nauczyciel kontraktowy


mgr Efler Ilona - logopeda

Kompetencje - Statut Przedszkola Miejskiego Nr 6 § 11

 

Opublikowane przez: Wiesława Juszczyk | Data wprowadzenia: 2015-11-28 17:30:28.

Zobacz:
 uchwały . 
Data wprowadzenia: 2015-11-28 17:30:28
Opublikowane przez: Wiesława Juszczyk