RADA  RODZICÓW


 


SKŁAD  RADY  RODZICÓW  PRZY IMP  NR  5


 


PREZYDIUM:


-PRZEWODNICZĄCY


-SEKRETARZ


-SKARBNIK


 


 


WYSOKOŚĆ  SKŁADKI:


-DOBROWOLNA


 


KOMPETENCJE  RADY  RODZICÓW  OKREŚLA  STATUT  PRZEDSZKOLA  W  ROZDZIALE III - "ORGANY PRZEDSZKOLA" par.12

 

Opublikowane przez: Bożena Rosłon | Data wprowadzenia: 2015-06-16 20:02:36 | Data modyfikacji: 2019-11-15 11:59:48.

Zobacz:
 uchwały .  kontakt . 
Data wprowadzenia: 2015-06-16 20:02:36
Data modyfikacji: 2019-11-15 11:59:48
Opublikowane przez: Bożena Rosłon