RADA  PEDAGOGICZNA INTEGRACYJNEGO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5


 


DYREKTOR  -  mgr BOŻENA  ROSŁON- nauczyciel mianowany 


ZASTĘPCA DYREKTORAmgr GRAŻYNA  ŁUKASIAK


NAUCZYCIELE:


mgr ALICJA  ORLIKOWSKA - nauczyciel mianowany


mgr GRAŻYNA  ŁUKASIAK - nauczyciel mianowany


- mgr DOROTA  JANKOWSKA - nauczyciel dyplomowany


-mgr EDYTA  CIARKA - nauczyciel mianowany


- mgr ANNA  MIŁOSZ - nauczyciel mianowany


- mgr ANNA  DĄBROWSKA - nauczyciel mianowany


- mgr MARTA  GŁODKOWSKA  nauczyciel kontraktowy


- mgr MAŁGORZATA  MICHNIAK nauczyciel dyplomowany


- mgr AGNIESZKA  KARBOWIAKnauczyciel dyplomowany


- mgr BARBARA  TRUSZKOWSKA-SROGOSZ - nauczyciel mianowany


- mgr EWA KOZIOŁ- nauczyciel kontraktowy

 

Opublikowane przez: Bożena Rosłon | Data wprowadzenia: 2015-06-17 21:19:00 | Data modyfikacji: 2019-11-15 12:51:49.

Zobacz:
 uchwały . 
Data wprowadzenia: 2015-06-17 21:19:00
Data modyfikacji: 2019-11-15 12:51:49
Opublikowane przez: Bożena Rosłon