Akty prawne

 

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ  PLACÓWKI  REGULUJĄ  NASTĘPUJĄCE  AKTY  PRAWNE:

-USTAWA Z DNIA 7.09.1991 - O SYSTEMIE OŚWIATY (DZ.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572) i rozporządzenia do tej ustawy

-USTAWA Z DNIA 27.08.2009 - O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami)

-USTAWA Z DNIA 26.01.1982r. KARTA  NAUCZYCIELA (DZ.U. z 2014 poz. 191)

-STATUT INTEGTRACYJNEGO  MIEJSKIEGO  PRZEDSZKOLA  NR  5  W  PRUSZKOWIE

 

Opublikowane przez: Bożena Rosłon | Data wprowadzenia: 2015-06-16 21:14:27.

Zobacz:
 statut .  status .  regulamin . 
Data wprowadzenia: 2015-06-16 21:14:27
Opublikowane przez: Bożena Rosłon