Rada Pedagogiczna

Dyrektor : mgr Barbara Bittell- nauczyciel dyplomowany
Nauczyciele:
-  mgr Elżbieta Gajewska- nauczyciel dyplomowany
- mgr Olga Bylicka- nauczyciel dyplomowany, nauczyciel jezyka angielskiego
- mgr Marzena Głowacka- Zając- nauczyciel kontrakrowy, logopeda
- mgr Grażyna Kaczanowska- nauczyciel dyplomowany
- mgr Anna Kulesza- nauczyciel mianowany
- mgr Ewa Szostek- nauczyciel dyplomowany, instruktor gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej
- mgr Karolina Tytman- Sołtys- psycholog

 

Opublikowane przez: Przedszk4-Imię Przedszk4-Nazwisko | Autor: Grażyna Kaczanowska | Data wprowadzenia: 2015-06-16 13:28:22 | Data modyfikacji: 2015-06-18 12:52:46.

Zobacz:
 uchwały . 
Data wprowadzenia: 2015-06-16 13:28:22
Data modyfikacji: 2015-06-18 12:52:46
Autor: Grażyna Kaczanowska
Opublikowane przez: Przedszk4-Imię Przedszk4-Nazwisko