Dyrektor : Barbara Bittell
Nauczyciele:
- Olga Bylicka
- Elżbieta Gajewska
- Marzena Głowacka- Zając
- Grażyna Kaczanowska
- Aneta Kęder
- Anna Kulesza 
- Małgorzata Nowakowska
- Hanna Pamięta
- Agnieszka Tuszyńska

Pracownicy administracji i obsługi

Intendentka: Teresa Skrzypczak
Woźna oddziałowa:
- Anna Gołębiewska
- Iwona Gwiździńska
- Grażyna Osuch
- Bogumiła Sobczyk
- Joanna Trzupek
Pomoc nauczyciela: Małgorzata Kamińska
Starszy woźny: Sławomir Jędrzejewski
Kucharka : Jadwiga Sobania
Pomoc kucharki:
- Halina Obara
- Grażyna Paźiaczko
Szatniarz: Andrzej Polowczyk
Dozorca nocny:
-  Stanisław Lesiak
-  Tadeusz Tokarski
-  Zdzisław Puchała

 

Opublikowane przez: Przedszk4-Imię Przedszk4-Nazwisko | Data wprowadzenia: 2015-05-05 15:20:17 | Data modyfikacji: 2016-09-26 11:06:52.
 

Opublikowane przez: Przedszk4-Imię Przedszk4-Nazwisko | Autor: Grażyna Kaczanowska | Data wprowadzenia: 2015-05-05 15:21:57.
Data wprowadzenia: 2015-05-05 15:21:57
Autor: Grażyna Kaczanowska
Opublikowane przez: Przedszk4-Imię Przedszk4-Nazwisko