Projekt Budżetu na rok 2015

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- wynagrodzenia pracowników
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- składki na ubezpieczenia
- składki na fundusz pracy
- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- zakup energii
- zakup usług remontowych
- zakup usług zdrowotnych
- zakup usług pozostałych
- zakup usług dostępu do Internetu i telefonii stacjonarnej
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz , opinii
- szkolenia pracowników
- podróże służbowe krajowe
- wydatki na zakupy inwestycyjne
- różne opłaty i składki

 

Opublikowane przez: Bożena Dolińska - Perl | Data wprowadzenia: 2015-06-18 10:25:42.
Data wprowadzenia: 2015-06-18 10:25:42
Opublikowane przez: Bożena Dolińska - Perl