Rada Rodziców składa się z trójek grupowych.


Reprezentuje przedszkole, społeczność rodziców.


Współpracuje z dyrektorem i czynnie uczestniczy w całym procesie opiekuńczo-wycowawczo-dydaktycznym.


Jest współorganizatorem wielu uroczystości, wycieczek, teatrzyków itp


 


Zadania Rady Rodziców znajdują się w Statucie Przedszkola

 

Opublikowane przez: Bożena Dolińska - Perl | Data wprowadzenia: 2015-04-18 20:38:47 | Data modyfikacji: 2015-06-18 10:28:14.

Zobacz:
 uchwały .  kontakt . 
Data wprowadzenia: 2015-04-18 20:38:47
Data modyfikacji: 2015-06-18 10:28:14
Opublikowane przez: Bożena Dolińska - Perl